Stjecanje hrvatskog državljanstva

Stjecanje hrvatskog državljanstva Acquisition of Croatian citizenship Acquisizione della cittadinanza Croata

Stjecanje hrvatskog državljanstva i osnove za njegovo stjecanje postali su sve privlačnija tema u posljednjih nekoliko godina. To se može pripisati rastućem interesu osoba hrvatskog podrijetla da se povežu s zemljom svojih korijena. Također, opći interes za Hrvatsku povećao se zbog njezine prekrasne jadranske obale, bogate povijesti i kulture. U ovom članku ćemo istražiti osnove stjecanja hrvatskog državljanstva prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu.

 

Hrvatsko državljanstvo može se steći na sljedeće načine: prema porijeklu, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, naturalizacijom i međunarodnim sporazumima.

Stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom

Hrvatsko državljanstvo podrijetlom stječe:

 • dijete
  • čija su oba roditelja u trenutku njegova rođenja hrvatski državljani;
  • čiji je jedan od roditelja u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin, uz uvjet da je dijete rođeno u Republici Hrvatskoj;
  • stranog državljanstva ili bez državljanstva kojeg su prema odredbama posebnog zakona posvojili hrvatski državljani;
 • osoba rođena u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin
  • ukoliko se do navršene 21. godine života prijavi u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH u inozemstvu ili u matičnom uredu u RH kako bi se upisala u evidenciju kao hrvatski državljanin.
  • osoba starija od 21 godine života ako bi u suprotnom ostala bez državljanstva.

Stjecanje hrvatskog državljanstva rođenjem na području Republike Hrvatske

Dijete koje je rođeno ili nađeno na području Republike Hrvatske stječe hrvatsko državljanstvo ako:

 • su mu oba roditelja nepoznata; ili
 • nepoznatog državljanstva; ili
 • bez državljanstva.

Stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem (naturalizacijom)

Prirođenjem hrvatsko državljanstvo može steći:

 • po osnovi boravka:
  • osoba koja je navršila 18 godina života;
  • ima otpust iz stranog državljanstva / dokaz da će dobiti otpust ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo (pretpostavlja se ukoliko se radi o osobi koja je ostala bez državljanstva ili će ga izgubiti samim prirođenjem po zakonima države čiji je državljanin). Ako strana država ne dopušta otpust ili za to postavlja uvjete kojima se ne može udovoljiti, tada je dovoljna izjava podnositelja zahtjeva da se odriče stranog državljanstva ukoliko stekne hrvatsko.;
  • živi u Hrvatskoj i ima prijavljen boravak u trajanju od neprekidno 8 godina do podnošenja zahtjeva i status stranca na stalnom boravku u RH;
  • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje (ne odnosi se na osobe starije od 60 godina);
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • po osnovi rođenja u Hrvatskoj:
  • osoba koja je rođena živi u Hrvatskoj;
  • je navršila 18 godina života;
  • ima otpust iz stranog državljanstva / dokaz da će dobiti otpust ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo;
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • po osnovi braka:
  • osoba u braku s hrvatskim državljaninom;
  • ima odobren stalni boravak i živi na području RH;
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
 • po osnovi iseljenja iseljenik i njegovi potomci, njihov bračni drug ako:
  • je navršio 18 godina;
  • poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirio dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.

Iseljenikom se smatra osoba koja se prije 8. listopada 1991. godine iselila s područja Republike Hrvatske s namjerom da stalno živi u inozemstv. Ova se osnova ne primjenjuje se ako je osoba iselila prema međunarodnom sporazumu ili u neku od država članica bivše SFRJ. Ova osnova također se ne primjenjuje na osobe koje su iselile s teritorija Republike Hrvatske, ali nisu imale bivše hrvatsko republičko državljanstvo ili zavičajnost.

 • interes Republike Hrvatske za primanje u hrvatsko državljanstvo 
  • osoba koja poštuje pravni poredak Republike Hrvatske te je podmirila dospjela javna davanja i ne postoje sigurnosne zapreke za njezin primitak u hrvatsko državljanstvo;
  • supružnik također može podnijeti zahtjev nakon života u Hrvatskoj tijekom 1 godine s prijavljenim prebivalištem.
 • maloljetno dijete ako:
  • oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem, ili samo jedan od roditelja, a dijete živi u Republici Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak; ili
  • jedan od roditelja stječe državljanstvo prirođenjem na temelju iseljenja ili po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu; ili
  • prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan od roditelja, a drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu.
 • po osnovi ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo
  • hrvatski državljanin koji je tražio i ishodio otpust iz hrvatskog državljanstva radi stjecanja drugog državljanstva radi obavljanja poziva ili posla, sukladno pretpostavkama određenim od strane države čije je državljanstvo stekao.
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu.

 

Osim stjecanja hrvatskog državljanstva sukladno prethodno navedenim uvjetima i pretpostavkama, moguće je pokrenuti i postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva u određenim slučajevima.

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Hrvatskim državljaninom se smatra:

 • osoba koja je to svojstvo stekla po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu;
 • pripadnik hrvatskog naroda koji na dan stupanja na snagu tog zakona nema hrvatsko državljanstvo. Podnositelj zahtjeva marao je na dan stupanja zakona na snagu imati prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Također je potrebno da podnositelj zahtjeva dade pisanu izjavu da se smatra hrvatskim državljaninom;
 • osoba upisana u evidenciju o državljanstvu u periodu od 1. ožujka 1978.  godine do 8. listopada 1991. godine. Takva osoba mora posjedovati javnu ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.

 

Ako trebate detaljnije pravno savjetovanje o mogućnostima stjecanja hrvatskog državljanstva, slobodno me kontaktirajte s povjerenjem.