Stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja

Stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja posebno je interesantno osobama hrvatskog podrijetla čiji su preci iselili iz Hrvatske. Ovaj put prema državljanstvu pruža jedinstvenu priliku ljudima da ponovno uspostave svoje veze s državom svojih korijena. U ovom članku istražit ćemo proces stjecanja hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja, često kolokvijalno nazivanog i kao proces stjecanja hrvatskog državljanstva putem predaka.

 

Što sve trebate znati glede stjecanja hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja?

 

Tko je iseljenik?

Iseljenik je, sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu, osoba koja se prije 8. listopada 1991. godine iselila s područja Republike Hrvatske u namjeri da u inozemstvu stalno živi. Isto tako, iseljenikom se smatra pripadnik hrvatskog naroda koji se iselio s prostora u sastavu bivših država u kojima se, u vrijeme iseljenja, nalazilo i područje današnje Republike Hrvatske.

Iseljenikom se, u smislu odredaba zakona ne smatra osoba koja:

  • je iselila s područja Republike Hrvatske na temelju međunarodnog ugovora
  • se odrekla hrvatskog državljanstva;
  • je iselila u druge države koje su tada bile u sastavu državne zajednice kojoj je pripadala i Republika Hrvatska;
  • je iselila s područja Republike Hrvatske, a nije imala bivše hrvatsko republičko državljanstvo, odnosno zavičajnost na području Republike Hrvatske.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja – tko je još, osim iseljenika, kandidat?

Osim iseljenika, po ovom pravnom osnovu hrvatsko državljanstvo mogu steći:

  • potomci iseljenika (djeca, unuci itd.);
  • stranac koji je bračni drug iseljenika.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja – uvjeti

Da bi osoba stekla državljanstvo RepublikeHrvatske po ovom pravnom osnovu mora ispunjavati sljedeće uvjete propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu:

  1. da potpada pod definiciju iseljenika kako je ona uvodno pojašnjena, odnosno da su potomci iseljenika ili bračni drug iseljenika. Potomci iseljenika moraju dokazati da imaju barem jednog hrvatskog pretka, obično roditelja ili djeda / baku. Ta veza s hrvatskim naslijeđem temeljna je za postupak stjecanja državljanstva putem predaka. Bračni drug iseljenika također mora dokazati svoj status. Dokazivanje se vrši prilaganjem dokumentacije o hrvatskom podrijetlu, primjerice izvodima iz matičnih knjiga, vjenčanim listovima ili drugim službeni dokumentima koji potvrđuju obiteljsku povezanost s hrvatskim državljaninom.
  2. da je osova navršila 18 godina života.
  3. da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirila dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njezin primitak u hrvatsko državljanstvo.

Nekada su nadležna tijela kod kandidata provjeravala poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, ali taj se test više ne provodi te osobe koje podnose zahtjeve za stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovu iseljenja (predaka hrvata) nisu dužne dokazati da poznaju hrvatski jezik i latinično pismo.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja – način podnošenja zahtjeva

Zainteresirana osoba je dužni podnijeti zahtjev za hrvatsko državljanstvo nadležnim tijelima (koja obavljaju konzularne poslove Republike Hrvatske u njenoj zemlji) osobno u propisanoj formi i zajedno sa svim potrebnim dokumentima koji dokazuju ispunjavanju uvjeta za stjecanje državljanstva po ovom pravnom osnovu i dodatnom pratećom dokumentacijom koju zahtijevaju nadležna tijela koja mora biti propisno ovjerena i prevedena na hrvatski jezik.

 

Zaključno

Stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi iseljenja (putem pretka) predstavlja značajan i često osobno ispunjavajući put za osobe hrvatskog podrijetla te pruža priliku za ponovno povezivanje s rodnom zemljom svojih predaka. Iako je proces složen, nagrada stjecanja hrvatskog državljanstva jest snažna i trajna veza s prekrasnom zemljom bogate povijesti i kulture. Ako razmišljate o ovom putu, savjetovanje s pravnim stručnjakom je mudra odluka kako biste se informirali o svim aspektima ovog postupka.

 

Ovaj članak pruža samo opću pravnu informaciju i ne može se smatrati pravnim savjetom u konkretnim situacijama. Ukoliko Vam je potreban konkretan pravni savjet, obratite mi se s povjerenjem.

 

 

Dodatne informacije o drugim temeljima stjecanja hrvatskog državljanstva možete pronaći ovdje: https://odvjetnik-jovanovic.hr/vijesti/stjecanje-hrvatskog-drzavljanstva/