Naknada štete – neimovinska šteta

cropped view of repairman with broken arm and bandage on white background

Naknada štete pojam je s kojim se srećemo gotovo svakodnevno, bilo to vezano za nezgode koje se događaju u prometu, na radu ili u drugim situacijama poput objave različitih informacija. U ovom članku istražujemo detaljnije koncept neimovinske štete te procese koji su s njom povezani. Bez obzira jeste li suočeni s ozljedama iz prometne nesreće ili povredom ugleda zbog neistinitih informacija, razumijevanje vaših pravnih opcija ključno je za dobivanje pravedne naknade. Nastavite čitati kako biste saznali više o neimovinskoj šteti, kako se određuje visina naknade te koracima koje možete poduzeti u slučaju povrede prava osobnosti.

Naknada štete – što je šteta?

Šteta prema Zakonu o obveznim odnosima u Hrvatskoj obuhvaća umanjenje imovine (obična šteta), sprječavanje njezinog povećanja (izmakla korist) te povredu prava osobnosti (neimovinska šteta). Iako je većini više-manje jasno što podrazumijeva imovinska, odnosno materijalna šteta, neimovinska šteta mnogo je kompleksniji i specifičniji institut. Ona se odnosi na povredu prava osobnosti fizičkih osoba, što uključuje prava poput prava na život, tjelesni integritet, slobodu, čast, ugled i privatnost.

Pravo osobnosti može se povrijediti i fizičkim i pravnim osobama, no ovdje ćemo se fokusirati na povredu prava osobnosti fizičkih osoba.

 

Prava osobnosti fizičkih osoba

Prava osobnosti fizičkih osoba subjektivna su građanska prava te podrazumijevaju, primjerice, pravo na život, pravo na tjelesni, psihički i duševni integritet, pravo na slobodu, čast i ugled, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života i druga prava.

 

Naknada štete – Kako se utvrđuje visina neimovinske štete?

Naknada neimovinske štete u slučaju ozljeda na radu, prometnih ili drugih nezgoda

Visina naknade neimovinske štete procjenjuje se sukladno Orijentacijskim kriterijima i iznosima za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete, prihvaćenima i donesenima od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske dana 29. studenog 2002. godine i izmijenjenim dana 15. lipnja 2020. godine (povećanim za 50% u odnosu na 2002. godinu). Dakle, kao mjerilo stupnja povrede prava osobnosti uzimaju se pretrpljene fizičke boli, strah i duševne boli.

Tako ćete, primjerice, ukoliko Vam štetnik prilikom prometne nesreće ošteti automobil, a pritom i prouzroči fizičku ozljedu i psihičku traumu, osim same naknade imovinske štete zbog oštećenja vozila, moći zahtijevati i naknadu neimovinske štete za prouzročene fizičke boli, pretrpljeni strah i duševne boli.

Zakonom o obveznim odnosima propisano je kako će sud, neovisno o naknadi imovinske štete, dosuditi i pravičnu novčanu naknadu u slučaju povrede prava osobnosti. Pritom sud vodi računa o trajanju i jačini povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojem služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njezinom naravi i društvenom svrhom.

 

Naknada neimovinske štete zbog povrede časti i ugleda

Naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti možete zahtijevati i ukoliko bilo koji nakladnik objavi u medijima informaciju koja Vam može prouzročiti štetu. Prvotno je potrebno zatražiti objavljivanje ispravka, odnosno, ispriku. Ukoliko nakladnik ne postupi po navedenom, možete podnijeti tužbu radi nakande štete u roku od 3 mjeseca od dana saznanja za objavu.

Naknadu neimovinske štete možete zahtijevati ukoliko Vam netko povrijedi pravo na privatnost, primjerice postavljajući videonadzor na nekom mjestu suprotno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Jeste li znali da je za postavljanje videonadzora u zajedničke prostorije zgrade, između ostalog, potrebna suglasnost suvlasnika kojima pripada najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova?

 

Tko sve ima pravo na naknadu neimovinske štete?

Za naknadu neimovinske štete nije nužno da šteta bude pričinjena direktno Vama. Tako Zakon o obveznim odnosima propisuje kako imate pravo na pravičnu novčanu naknadu i u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe.

 

Ovaj članak pruža samo opću pravnu informaciju i ne može se smatrati pravnim savjetom u konkretnim situacijama. Ukoliko Vam je potreban konkretan pravni savjet glede naknade štete i pokretanja postupka naknade štete, obratite nam se s povjerenjem.