Boravak i rad državljana država članica EGP-a u RH

Od trenutka kada je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije (EU) kao najučestalije pitanje u okviru jedne od četiri temeljnih sloboda EU – slobode kretanja osoba – otvara se pitanje uređenja boravka i rada državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP; koji čine sve države članice EU te tri države EFTA-e – Island, Lihtenštajn i Norveška) u Republici Hrvatskoj. Sloboda kretanja osoba podrazumijeva mogućnost da osoba koja potječe iz jedne države članice, čiji je državljanin, ima pravo boravišta, rada i školovanja u drugoj državi članici, a isto se odnosi i na članove obitelji takve osobe.

Državljani Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovi njegovih obitelji (neovisno o tome jesu li i oni državljani države članice EGP) imaju pravo boravka u Republici Hrvatskoj, izjednačeni su u pravima s državljanima Republike Hrvatske te mogu raditi u Republici Hrvatskoj.

 

 1. BORAVAK DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EGP U REPUBLICI HRVATSKOJ

Državljanin EGP može ući u Hrvatsku, ako ima valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, nema zabranu ulaska i boravka te ako ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Kratkotrajni boravak

 • boravak do 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku uz posjedovanje valjane putne isprave ili osobne iskaznice.
 • nema obveze prijavljivanja policijskoj upravi / postaji
 • isto vrijedi i za članove obitelji državljana država članica EGP na kratkotrajnom boravku.

Privremeni boravak

 • boravak dulji od 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da državljanin države članice EGP dolazi:
  • u svrhu rada, kao radnik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik;
  • u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe;
  • u druge svrhe;
  • u svrhu spajanja obitelji jer je član obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a koji ispunjava uvjete iz prethodne tri točke;
  • u svrhu životnog partnerstva.
 • obveza prijave nadležnoj policijskoj upravi / postaji u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka.

Potvrda o prijavi privremenog boravka izdaje se državljaninu EGP:

 • koji je radnik ili samostalni djelatnik ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik;
 • koji pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu uz dokaz o pohađanju, izjavu o sredstvima za uzdržavanje i dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • u druge svrhe ako ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i zdravstveno osiguranje;
 • u svrhu spajanja obitelji uz dokazivanje statusa člana obitelji te financijske / socijalne / zdravstvene ovisnosti o državljaninu države članice EGP-a ili statusa člana kućanstva;
 • u svrhu životnog partnerstva ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te je formalni ili neformalni životni partner državljana države članice EGP-a.

Na zahtjev državljana države članice EGP-a može se izdati boravišna iskaznica.

Prijava boravišta državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji koji imaju privremeni boravak u RH:

 • dužnost prijave boravišta u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto boravišta, ako tamo imaju namjeru boraviti dulje od 3 mjeseca.

Stalni boravak

 • nakon 5 godina neprekidnog zakonitog boravka u Hrvatskoj, neovisno o razdoblju odsutnosti iz Hrvatske do 6 mjeseci godišnje, odnosno 12 mjeseci neprekidno iz opravdanih razloga ili radi služenja vojnog roka;
 • nakon neprekidnog boravka u RH u trajanju od 3 godine ako se radi o radniku ili samostalnom djelatniku koji je prestao s radom i ima uvjete za mirovinu u RH, a ovdje je bio zaposlen najmanje prethodnih 12 mjeseci;
 • nakon neprekidnog boravka u RH duljeg od 2 godine ako se radi o radniku ili samostalnom djelatniku koji je zbog trajne nesposobnosti za rad prestao s radom u RH;
 • neovisno o trajanju boravka u RH ako se radi o radniku ili samostalnom djelatniku koji je prestao s radom u RH zbog trajne nesposobnosti za rad koja je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, zbog koje je ovdje ostvario pravo na invalidsku mirovinu (punu ili djelomičnu);
 • nakon 3 godine neprekidnog zaposlenja i boravka u RH ako se radi o radniku ili samostalnom djelatniku koji je nakon 3 godine zaposlen u drugoj državi članici EGP-a, a zadržava boravište u RH i najmanje se jednom tjedno vraća u RH;
 • ukoliko se radi o članu obitelji onda je uvjet da isti neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom države članice EGP-a koji u RH ima pravo na stalni boravak (uz određene iznimke).

Policijska uprava / postaja na zahtjev državljana države članice EGP-a izdaje iskaznicu o stalnom boravku.

Prijava prebivališta / boravišta državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji koji imaju stalni boravak u RH:

 • dužnost prijave prebivališta (i promjene istog) u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta;
 • dužnost prijave boravišta u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto boravišta, ako tamo imaju namjeru boraviti više od 3 mjeseca.

 

 1. RAD DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EGP U REPUBLICI HRVATSKOJ

Državljanin države članice EGP-a u svrhu rada u RH podnosi samo prijavu privremenog boravka u svrhu rada uz uvjet da ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik (ugovor, potvrdu poslodavca i sl.).

Državljanin države članice EGP-a može u RH raditi i kao upućeni radnik (koji namjerava ovdje boraviti dulje od 3 mjeseca) na način da izvrši prijavu privremenog boravka u svrhu rada uz uvjet da ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu te dokaz da je upućeni radnik (potvrda iz matične države).