Vijesti

24/06/2021

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo moguće je steći na četiri načina i to podrijetlom, rođenjem na području Republike Hrvatske, prirođenjem te po međunarodnim ugovorima. Svaki od navedenih načina bliže […]
10/06/2021

Boravak i rad državljana država članica EGP-a u RH

Od trenutka kada je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije (EU) kao najučestalije pitanje u okviru jedne od četiri temeljnih sloboda EU – slobode kretanja […]
15/12/2020

Pravo na obaviještenost članova d.o.o.

Pravo na obaviještenost je upravljačko pravo i jedno od temeljnih prava članova društva s ograničenom odgovornošću, a koje pravo se očituje u dvije temeljne obveze uprave […]
04/10/2020

Oporezivanje kupoprodaje nekretnina

Oporezivanje prometa nekretnina (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje temeljem zakona, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela) u […]
13/07/2020

Stjecanje udjela u društvu pravnim poslom

Poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) mogu se steći na nekoliko načina. Jedan od njih je i stjecanje poslovnih udjela u d.o.o. temeljem pravnog […]
25/11/2019

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

U skladu s odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: […]
22/11/2019

Stranci – stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj strani državljani mogu stjecati nekretnine pod posebnim uvjetima propisanim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U odnosu na uvjete za stjecanje prava […]
17/09/2019

Naplatno stjecanje nekretnina

STJECANJE NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ PUTEM NAPLATNIH PRAVNIH POSLOVA   U Republici Hrvatskoj postoje dva osnovna načina stjecanja nekretnina putem naplatnih pravnih poslova: stjecanje nekretnine od […]